İ L A N TİGEM KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Tarih : 2019-06-22 / Kategori : Resmi İlanlar

İ  L  A N TİGEM KAZIM KARABEKİR TARIM   İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İ         L         A        N
TİGEM
KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1. İşletmemiz yetiştirmesi 1 Baş Esmer, 10 Baş Limuosin Ve 82 Baş Simental Irkı Reforme Boğa, Genç Boğa, Düve Ve İnek Açık Artırma Usulü ile satış ihalesi 18 parti halinde satışa sunulacaktır.
2. İhale, 02.07.2019 Tarih saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 09.07.2019 Tarihinde aynı şartlarda tekrar edilecektir. 
3. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıdaki tablodaki gibidir.

 
 
PARTİ NO CİNSİ IRKI KÜPE NUMARASI MİKTARI (BAŞ) TAH. CANLI AĞ. ± % 30 MUHAMMEN BEDEL (TL) TUTAR GEÇİCİ TEMİNAT
1 BOĞA LİMUOSİN TR76525910 11 550 20,00 110.000,00 5.500,00
BOĞA LİMUOSİN TR76525925 550
BOĞA LİMUOSİN TR76534980 550
GENÇ BOĞA LİMUOSİN TR76534999 450
BOĞA LİMUOSİN TR76535003 550
BOĞA LİMUOSİN TR76535004 550
GENÇ BOĞA LİMUOSİN TR76535013 450
BOĞA LİMUOSİN TR76535015 550
GENÇ BOĞA LİMUOSİN TR76535026 450
GENÇ BOĞA LİMUOSİN TR76535036 450
E.DANA SİMENTAL TR76535140 400
TOPLAM 5.500 20,00 110.000,00  
 
2 BOĞA SİMENTAL TR63860424 2 700 22,00 30.800,00 1.540,00
BOĞA SİMENTAL TR63939495 700
TOPLAM 1.400 22,00 30.800,00  
3 DÜVE SİMENTAL AT374310329 5 500 20,00 50.000,00 2.500,00
DÜVE SİMENTAL AT752233229 500
DÜVE SİMENTAL DE1405291403 500
DÜVE SİMENTAL SK812334165 500
DÜVE SİMENTAL HU3185918113 500
TOPLAM 2.500 20,00 50.000,00  
4 DÜVE SİMENTAL DE1405371806 4 500 20,00 40.000,00 2.000,00
DÜVE SİMENTAL HU3340503080 500
DÜVE SİMENTAL HU3185918199 500
DÜVE SİMENTAL DE1405090998 500
TOPLAM 2.000 20,00 40.000,00  
5 DÜVE SİMENTAL AT950909828 4 500 20,00 40.000,00 2.000,00
DÜVE SİMENTAL HU3087439927 500
DÜVE SİMENTAL HU3340503484 500
DÜVE SİMENTAL AT029768629 500
TOPLAM 2.000 20,00 40.000,00  
6 İNEK SİMENTAL TR636733312 5 650 19,00 61.750,00 3.087,50
İNEK SİMENTAL TR63838733 650
İNEK SİMENTAL TR63838818 650
İNEK SİMENTAL TR63838843 650
İNEK SİMENTAL TR63859438 650
TOPLAM 3.250 19,00 61.750,00  
7 İNEK SİMENTAL AT113233822 5 650 19,00 61.750,00 3.087,50
İNEK SİMENTAL TR05872168 650
İNEK SİMENTAL TR05872547 650
İNEK SİMENTAL TR63678901 650
İNEK SİMENTAL TR63859517 650
TOPLAM 3.250 19,00 61.750,00  
8 İNEK SİMENTAL AT421677922 5 650 19,00 61.750,00 3.087,50
İNEK SİMENTAL TR05872527 650
İNEK SİMENTAL TR63859898 650
İNEK SİMENTAL TR63935304 650
İNEK SİMENTAL TR63935340 650
TOPLAM 3.250 19,00 61.750,00  
9 İNEK SİMENTAL TR63838797 5 650 19,00 61.750,00 3.087,50
İNEK SİMENTAL TR63859458 650
İNEK SİMENTAL TR63859896 650
İNEK SİMENTAL TR63859929 650
İNEK SİMENTAL TR63935234 650
TOPLAM 3.250 19,00 61.750,00  
10 İNEK SİMENTAL AT280869222 5 650 19,00 61.750,00 3.087,50
İNEK SİMENTAL AT759860317 650
İNEK SİMENTAL DE0947869198 650
İNEK SİMENTAL TR63838668 650
İNEK SİMENTAL TR63935322 650
TOPLAM 3.250 19,00 61.750,00  
11 İNEK SİMENTAL AT432726719 5 650 19,00 61.750,00 3.087,50
İNEK SİMENTAL AT434854222 650
İNEK SİMENTAL TR63678530 650
İNEK SİMENTAL TR63747777 650
İNEK SİMENTAL TR63859663 650
TOPLAM 3.250 19,00 61.750,00  
12 İNEK SİMENTAL AT403260722 4 650 19,00 49.400,00 2.470,00
İNEK SİMENTAL AT466884219 650
İNEK SİMENTAL AT673130719 650
İNEK SİMENTAL TR63838852 650
TOPLAM 2.600 19,00 49.400,00  
13 DÜVE SİMENTAL DE1272490349 5 430 19,00 40.850,00 2.042,50
DÜVE SİMENTAL DE1603703668 430
DÜVE SİMENTAL HU3087439631 430
DÜVE SİMENTAL HU3169620317 430
DÜVE SİMENTAL HU3340503268 430
TOPLAM 2.150 19,00 40.850,00  
14 DÜVE SİMENTAL AT382035629 5 430 19,00 40.850,00 2.042,50
DÜVE SİMENTAL AT541770428 430
DÜVE SİMENTAL DE1272490268 430
DÜVE SİMENTAL HU3204813759 430
DÜVE SİMENTAL HU3340503042 430
TOPLAM 2.150 19,00 40.850,00  
15 DÜVE SİMENTAL AT826693729 5 430 18,00 39.060,00 1.953,00
DÜVE SİMENTAL DE1272490406 430
DÜVE SİMENTAL DE1405327522 430
DÜVE SİMENTAL HU3116259478 430
DÜVE ESMER  TR26620468 450
TOPLAM 2.170 18,00 39.060,00  
16 İNEK SİMENTAL DE0947625610 5 550 18,00 49.500,00 2.475,00
İNEK SİMENTAL HU3185918050 550
İNEK SİMENTAL TR63678993 550
İNEK SİMENTAL TR63859521 550
İNEK SİMENTAL TR63859524 550
TOPLAM 2.750 18,00 49.500,00  
17 İNEK SİMENTAL AT259247918 6 550 18,00 59.400,00 2.970,00
İNEK SİMENTAL AT494838419 550
İNEK SİMENTAL DE1305226822 550
İNEK SİMENTAL TR05872408 550
İNEK SİMENTAL TR63838769 550
İNEK SİMENTAL AT022146922 550
TOPLAM 3.300 18,00 59.400,00  
18 İNEK SİMENTAL AT054599622 7 550 16,00 61.600,00 3.080,00
İNEK SİMENTAL AT882311919 550
İNEK SİMENTAL AT892966528 550
İNEK SİMENTAL TR101960635 550
İNEK SİMENTAL TR63859621 550
İNEK SİMENTAL TR63935007 550
İNEK SİMENTAL TR63939680 550
TOPLAM 93 3.850 16,00 61.600,00  
GENEL TOPLAM 51.870,00 981.960,00 49.098,00
 
4. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.
5. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
6. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletme Veznesine 7.000.00 TL’ ye kadar, 7.000,00 TL den fazla olan teminat tutarları, İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesi nezdindeki TR040001000669059943785220 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 
7. İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), ile İşletmemizde görülebilir. 
8. TİGEM satış ihalelerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, işletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
     İlgililere ilanen duyurulur.
KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
 
ADRES           :
     Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü -Aralık/IĞDIR
     Tel... : 0.476.411 37 37 / 411 37 38 fax : 0 476 4235065

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.