T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ 2014/3736 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarih : 2020-03-17 / Kategori : Resmi İlanlar

T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ 2014/3736 ESAS  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1. NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Iğdır icra Müdürlüğünün ilgili dosyasından satışa konu taşınmazın tapu kaydına göre,Iğdır ili Merkez ilçesi,Bahçelievler Mah.Hoşhaber mevkii 107 ada,2 Parselde kayıtlı,Bağımsız bölüm niteliğinin Çayır,Yüzölçümünün 503,24 M² olduğu,hisse pay paydasının borçluya ait olduğu görülmüştür. Bilirkişi raporuna göre,taşınmaz üzerinde yapılan incelemede; zirai ekonomik değeri olan herhangi bir ağaç görülmemiş ve taşınmazın üzeri yeni ekilmiş buğday ile kaplı olduğu tespit edildiği. Her ne kadar taşınmazın vasfı tapu kayıtlarında çayır geçmesine rağmen, taşınmaz tarla olarak kullanılabileceği,toprak yapısı incelediğinde, taşınmaz tarıma elverişli killi tınlı bir yapıda organik madde oranının orta seviyede, su tutma kapasitesi yüksek, tarıma elverişli bir yapıda, eğiminin düz ve düze yakın yaklaşık % 0-2 arasında 1.sınıf tarım arazisi özelliğinde oldukları toprak ve iklim faktörlerinin uygunluğundan dolayı bölgede yetiştirilen her türlü ürünün ekonomik olarak yetiştirilmesine olanak vermektedir. Özellikle Yonca, çayır, buğday, arpa, domates, biber, silajlık mısır, kavun, karpuz, şeker pancarı ve pamuk gibi ürünler için uygun özellikte olduğu tespit edilmiştir. İLAN OLUNUR.

 
Adresi              : . Merkez / IĞDIR
Yüzölçümü : 503,24 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Kaydındaki gibidir
Kıymeti              : 14.946,22 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 15/05/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 25/06/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ
2. NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Iğdır İl, Merkez İlçe, 106 Ada, 22 Parsel, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, HOŞHABER Mevkii, Iğdır icra Müdürlüğünün ilgili dosyasından satışa konu taşınmazın tapu kaydına göre,Iğdır ili Merkez ilçesi Bahçelievler Mah.Hoşhaber mevkii 106 ada,22 parsel de kayıtlı,Hisse pay paydasının 1/7 si ( 133,75 M² ) borçluya ait olduğu,Bağımsız bölüm niteliğinin çayır,yüzölçümünün 936,25 M² olduğu görülmüştür. Anılan taşınmazın Bilirkişi tarafından taşınmaz üzerinde yapılan incelemede ; zirai ekonomik değeri olan herhangi bir ağaç görülmemiş ve taşınmazın üzeri çayır otu ile kaplı olduğu,Her ne kadar taşınmazın vasfı tapu kayıtlarında çayır geçmesine rağmen, taşınmaz tarla olarak kullanılabileceği,taşınmazın toprak yapısı incelediğinde, taşınmaz tarıma elverişli killi tınlı bir yapıda organik madde oranının orta seviyede, su tutma kapasitesi yüksek, tarıma elverişli bir yapıda, eğiminin düz ve düze yakın yaklaşık % 0-2 arasında 1.sınıf tarım arazisi özelliğinde oldukları, taşınmaz, toprak ve iklim faktörlerinin uygunluğundan dolayı bölgede yetiştirilen her türlü ürünün ekonomik olarak yetiştirilmesine olanak vermektedir. Özellikle Yonca, çayır otu, buğday, arpa, domates, biber, silajlık mısır, kavun, karpuz, şeker pancarı ve pamuk gibi ürünler için uygun özellikte olduğu tespit edilmiştir. İLAN 
OLUNUR.
Adresi              : . Merkez / IĞDIR
Yüzölçümü : 936,25 m2
Arsa Payı : 1/7
İmar Durumu : Kaydındaki gibidir
Kıymeti               : 3.972,37 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 15/05/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 25/06/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Iğdır icra müdürlüğü önü
3. NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Iğdır icra Müdürlüğünün ilgili dosyasından satışa konu taşınmazın tapu kaydına göre, Iğdır ili Merkez ilçesi Hoşhaber mevkii Bahçelievler mah.107 ada,204 parselde kayıtlı Bağımsız bölüm niteliğinin çayır,yözölçümünün 1.101,06 M² borçluya ait olduğu görülmüştür. Anılan taşınmazın bilirkişi raporuna göre, taşınmaz üzerinde zirai ekonomik değeri olan herhangi bir ağaç görülmemiş ve taşınmazın üzeri çayır otu ile kaplı olduğu,Her ne kadar taşınmazın vasfı tapu kayıtlarında çayır geçmesine rağmen, taşınmaz tarla olarak kullanılabileceği,aşınmaz tarıma elverişli killi tınlı bir yapıda organik madde oranının orta seviyede, su tutma kapasitesi yüksek, tarıma elverişli bir yapıda, eğiminin düz ve düze yakın yaklaşık % 0-2 arasında 1.sınıf tarım arazisi özelliğinde oldukları,toprak ve iklim faktörlerinin uygunluğundan dolayı bölgede yetiştirilen her türlü ürünün ekonomik olarak yetiştirilmesine olanak vermektedir. Özellikle Yonca, çayır otu, buğday, arpa, domates, biber, silajlık mısır, kavun, karpuz, şeker pancarı ve pamuk gibi ürünler için uygun özellikte olduğu tespit edilmiştir. İLAN OLUNUR.
Adresi : Merkez / IĞDIR
Yüzölçümü : 1.101,06 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Kaydındaki gibidir
Kıymeti : 32.701,48 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 15/05/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 25/06/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Iğdır icra Müdürlüğü önü
4. NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Iğdır İl, Merkez İlçe, 106 Ada, 24 Parsel, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, HOŞHABER Mevkii, Iğdır icra Müdürlüğünün ilgili dosyasından satışa konu taşınmazın tapu kaydına göre Iğdır ili Merkez ilçesi Bahçelievler mah.Hoşhaber mevkii 106/ ada,24 Parselde kayıtlı olduğu,taşınmazın Bağımsız bölüm niteliğinin Çayır,yüzölçümünün 608,41 M², 1/7 hissesinin ( 86,91 M² ) borçluya ait olduğu görülmüştür. Bilirkişi raporuna göre,taşınmaz üzerinde yapılan incelemede; zirai ekonomik değeri olan herhangi bir ağaç görülmediği,ve taşınmazın üzeri çayır otu ile kaplı olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar taşınmazın vasfı tapu kayıtlarında çayır geçmesine rağmen, taşınmaz tarla olarak kullanılabileceği, taşınmaz tarıma elverişli killi tınlı bir yapıda organik madde oranının orta seviyede, su tutma kapasitesi yüksek, tarıma elverişli bir yapıda, eğiminin düz ve düze yakın yaklaşık % 0-2 arasında 1.sınıf tarım arazisi özelliğinde oldukları görülmüştür. Dava konusu taşınmaz, toprak ve iklim faktörlerinin uygunluğundan dolayı bölgede yetiştirilen her türlü ürünün ekonomik olarak yetiştirilmesine uygun, Özellikle Yonca, çayır otu, buğday, arpa, domates, biber, silajlık mısır, kavun, karpuz, şeker pancarı ve pamuk gibi ürünler için uygun özellikte olduğu tespit edilmiştir. İLAN OLUNUR.
Adresi : Merkez / IĞDIR
Yüzölçümü : 608,41 m2
Arsa Payı : 1/7
İmar Durumu : Kaydındaki gibidir
Kıymeti : 2.581,22 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 15/05/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 25/06/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Iğdır İcra müdürlüğü önü
Satış şartları :
İhale açık  artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın   yirmi  gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3736 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/03/2020 Kadir KARACAN 
İcra Müdür Yardımcısı
135932

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.