İ L A N

Tarih : 2020-04-17 / Kategori : Resmi İlanlar

İ     L     A    N

TİGEM

KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 1. İşletmemiz yetiştirmesi 200 Baş Reforme Morkaraman Koyun, 2 parti halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.
 2.  İhale, 28.04.2020 Tarih saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 05.05.2020 tarihinde aynı şartlarda tekrar edilecektir.
 3. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

Parti
No

İHALE EDİLEN REFORME HAYVANIN
CİNSİ VE IRKI

Miktarı
(Baş)

Ortalama
Canlı Ağırlığı
(Kg)

Muham

men
Fiyatı
(TL/Kg)

Muhammen
Tutarı                (TL)

 Geçici Teminat                                 (TL)

1.

Reforme Morkaraman Koyun

100

5.500

16.00

88.000,00

4.400,00

2.

Reforme Morkaraman Koyun

100

5.500

16.00

88.000,00

4.400,00

T O P L A M

200

 

 

176.000,00

8.800,00

 

 

 1. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.
 2. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edebilecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
 3. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesi nezdindeki TR040001000669059943785220 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
 4. İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA),  Tigem intermet sitesinde (www.tigem.gov.tr) adresinde ve İşletmemizde görülebilir.
 5. TİGEM satış ihalelerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, işletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

     İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsin BACI

Ticaret Şefi

Yusuf YILMAZ

İşletme Müdürü V.

 

 

                       

 

ADRES                                               :                               

     Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü -Aralık/IĞDIR

     Tel...          : 0.476.411 37 37 / 411 37 38 fax : 0 476 4235065

    

 

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.