TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarih : 2020-10-17 / Kategori : Resmi İlanlar

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ

2020/99 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonrakı beşıncı günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği .takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yaz ıl ı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.Önemli Not:Hazırlanacak olan taşınırın açık artırma ilanının ilgililerine satış gününe kadar tebliğ olunamaması halinde müdürlüğümüzce karar verilerek yap ı laca k olan ilanların ilgililerine İİK 127. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır.Satışı yapıl acak olan menkullün ayıplı ve eksik parçalarının olması ile teslimi sırasında çıkacak olan eksiklik ve aksaklıklardan müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.ihaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler % 20  nakit  teminatın Müdürlüğümüzün Vakıfbank IĞDIR Şubesindeki TR560001500158007290504481 İBAN nolu Emanet KasaHesabı'na  katılımcı  tarafından  TC kimlik veya Vergi Numaraları yazılı vaziyette (kendi iban numaraları açıklamalı şekilde- ihale saatinden önce  yatırılması  Katılımcıların  ihale sırasında banka dekontu aslını ibraz etmeleri zorunl udur) veya yanlarında nakit avans bulundurmaları gerekmektedir.Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yat ı rılan kişinin hesabına yapılacaktır. İlan olunur. 14/10/2020

icra Müdür Yardımcısı 174861

E-İMZALIDIR

 

!.İhale Tarihi                         18/11/2020 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.

2.İhale Tarihi                         16/12/2020 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.

İhale Yeri                              : KAYA YEDİEMİN OTOPARKI MERKEZ/IĞDIR

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

135.000,00

1

%1

76AU550 Plakalı , 2017 Model , NEW HOLLAND Marka , TT4 Tipli TTF803525C3 1 3T439349 Motor No'lu, HFTl22286 Şasi No'lu, Rengi Mavi, 18/08/2020 tarihli Bilirkişi raporunda belirtildiği üzere: aracın kaportasında ciddi derecede olmayan çizilmeler olduğu, lastiklerin yaklaşık %80 ömrünün kaldığı, Belirtilenler haricinde herhangi bir kusur (gizli kusurlar hariç) bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır. Ayırca aracın aküsü boşaldığından araç çalıştırılamamış, çalışıp çalışmadığı hu susunda bir tespit yapılamamış ve gizli kusurları tespit edilememiştir. İhaleye katılım sağlayacak alıcıların ihale saatinden evvel aracı

inceleyebilecekleri,satış ilanında belirtilenin aksine bir durum söz konusu olduğunda sorum l ul uk ihale alıcının uhdesinde olacağı ilan olu,ıur.

(İİK m.11411, 114/3)

 

 

 

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.